Jumaat, 30 Mac 2012

" Rujuklah Al-Quran dan As-Sunnah "


Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : Orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya[1],


[1]  Surah An-Nisaa : 59